Ορισμός Σκυροδέματος ⋆ Μονάδες Παραγωγής Σκυροδέματος Οπλισμένο Σκυρόδεμα Έτοιμο Μπετόν Μπετόν Αρμέ
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΠΕΤΟ
16409
post-template-default,single,single-post,postid-16409,single-format-standard,,select-theme-ver-4.5,fs-menu-animation-line-through,popup-menu-slide-from-left,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive
BETON-SKYRODEMA

Ορισμός Σκυροδέματος

Σύμφωνα με τον ισχύοντα σήμερα Κανονισμό Τεχνολογίας Σκυροδέματος , ως έτοιμο σκυρόδεμα ορίζεται το σκυρόδεμα το οποίο παράγεται σε απόσταση από το έργο και μεταφέρεται σε αυτό είτε με αυτοκίνητα αναδευτήρες, μετά από πλήρη ανάμιξη στη μονάδα είτε με αυτοκίνητα αναμικτήρες, μετά από μερική ανάμιξη και χωρίς την προσθήκη νερού στη μονάδα . Σε αντιδιαστολή άρα με το έτοιμο σκυρόδεμα είναι το επί τόπου παραγόμενο στο έργο που δεν διακινείται στο έργο με οχήματα, είτε αναμικτήρες είτε αναδευτήρες, το έτοιμο σκυρόδεμα θεωρείται ειδικό σκυρόδεμα.